GL3276A SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: GL3276A

Nhà sản xuất: Hynix

Bao bì:

Mô tả: Ic,Remote-Control Amplifier/Preamplifier,Single,Bipolar,Sop,8pin,Plastic

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

GL3276A PDF