BCP56-10T1 SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: BCP56-10T1

Nhà sản xuất: Semiconductor

Bao bì:

Mô tả: Medium Power Silicon High Current Transistor Surface Mount

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

BCP56-10T1 PDF