DANH MụC INTERSIL DATASHEET

 • Phần Tên
 • Nhà sản xuất
 • Mô tả
 • BUZ11
 • Intersil 
 • 30a50v0040 
 • BUZ20
 • Intersil 
 • 120a100v0200fn22541 
 • BUZ21
 • Intersil 
 • 190a100v0100fn24201 
 • BUZ32
 • Intersil 
 • 95a200v0400fn24161 
 • BUZ351
 • Intersil 
 • 115a400v0400fn22661