MI-P5NV-MYV SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: MI-P5NV-MYV

Nhà sản xuất: VICOR[Vicor Corporation]

Bao bì:

Mô tả: 300w

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

MI-P5NV-MYV PDF