1N1188R SPC, MạCH, CHứC NăNG

Phần Tên: 1N1188R

Nhà sản xuất: MICROSEMI[Microsemi Corporation]

Bao bì:

Mô tả: Military Silicon Power Rectifier

Pins:

Nhiệt độ: Min °C | Tối đa °C

Cỡ: KB

1N1188R PDF